Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten die geoffereerd, aangeboden en/of geleverd worden door Lookaa, onderdeel van Van den Heuvel landbouw.

De algemene voorwaarden van (toekomstige) koper of handelspartner worden uitgesloten bij aankoop van producten bij Lookaa, onderdeel van Van den Heuvel Landbouw.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing bij schriftelijke aanvraag en daarop schriftelijke bevestiging van directie van Lookaa, onderdeel van Van den Heuvel Landbouw.

2. Identiteit onderneming

Lookaa, onderdeel van Mts. Van den Heuvel Landbouw
Zuidzijdsedijk 18a
3284LD Zuid-Beijerland
Tel 0620216586 (bereikbaar zonder extra kosten vanuit onderneming)
Mail look@lookaa.nl
KVK 24457654
BTW No 009572703b02

3. Aanbod en offertes

Offertes aangevraagd bij Lookaa zijn altijd vrijblijvend. Het aanbod producten met bijbehorende prijzen bij Lookaa mag wettelijk altijd gewijzigd worden door een directielid van Lookaa. 

Elk product bevat altijd een nauwkeurige volledige beschrijving en in de meeste gevallen een indicatie foto. Er kan geen herroeping van een product op basis van een foto plaatsvinden. Er is een duidelijk overzicht van verschillende prijzen voordat de bestelling bevestigd wordt.
– productprijzen zijn altijd incl BTW.
– eventuele verzendkosten worden apart vermeldt.
– bestelling wordt pas verzonden na complete betaling, met uitzondering van schriftelijke aanvraag en schriftelijke bevestiging vanuit onderneming.

4. Levertermijnen

Levertijden die genoemd worden zijn uitsluitend op benadering. Er wordt gestreefd naar een door ons opgegeven levertijd.
Lookaa, onderdeel van Van den Heuvel Landbouw heeft geen aansprakelijkheid voor het (te) laat leveren van de bestelling en de gevolgen hiervan. Wij hebben het recht om de bestelling in delen te leveren, bij afwezigheid van een gedeelte van de bestelling in onze voorraad.

Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft u op geen enkele wijze recht op schadevergoeding
U heeft het recht om na verstrijken van leveringstermijn via aangetekend schrijven te sommeren om het product binnen 14 dagen te leveren.

Wanneer product niet op voorraad is en binnen korte tijd ook niet op voorraad komt krijgt koper de koopsom van deze producten retour gestort. Wanneer een gedeelte van de levering wel verstuurd wordt, worden de verzendkosten nooit retour gestuurd.

5. Levering en afname

De leveringen van Lookaa worden verzonden vanuit een vestiging van Van den Heuvel Landbouw.
Verkeerde levering en/of beschadiging dient via email (look@lookaa.nl) gemeld te worden onder vermelding van uw naam, adres en ordernummer.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet worden afgenomen, staat dit voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Na verloop van 1 week (7 dagen) na afleveringsdatum, zij wij gerechtigd tot verkoop aan een derde, waarbij onze eventuele winstderving en de gemaakte kosten voor de rekening van onze contractspartij zijn.

Alle producten zijn op het moment van levering het risico van koper.

6. Herroepingsrecht

Bij aankoop van een product bij Lookaa.nl heeft u het recht uw bestelling zonder reden te annuleren gedurende 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor het retourneren zijn voor de koper zelf. U kunt enkel ongeopende verpakkingen met volledige vulling retourneren. Let op! Voor producten die snel verouderen of bederven geldt een uitzondering. Deze producten kunnen niet geretourneerd worden.

Voor het retourneren kunt u een formulier aanvragen via e-mail bij look@lookaa.nl. Na ontvangst van dit formulier dient het product binnen 14 dagen retour gestuurd te worden.

7. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.